AMSTERDAM - Een hernieuwd onderzoek naar de relatie tussen de vriendin van Volkert van der G. en een vrouw die Pim Fortuyn op 14 maart van het vorig jaar een taart in gezicht gooide, heeft niets opgeleverd. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam donderdag meegedeeld.

Marten Fortuyn, broer van de vermoorde politicus Pim Fortuyn, vroeg justitie een maand geleden de beweerde band tussen de twee vrouwen nog eens te onderzoeken. Hij beschikte destijds over informatie die daarop nieuw licht zou werpen.

Officier van justitie J. Plooy, belast met het onderzoek naar de de moord op Pim Fortuyn, zegde toe er nader naar te zullen kijken. Van enige relatie is niet gebleken, aldus de OM-woordvoerder.

Taartgooisters

Het OM had de mogelijke relaties tussen de taartgooister en haar handlangers enerzijds en Volkert van der G. en diens omgeving anderzijds reeds uitvoerig laten onderzoeken. Van een geheel nieuw opsporingsonderzoek met de vriendin van Van der G. als subject is dan ook geen sprake geweest.

Justitie nam de vrouw vorig jaar op de korrel in verband met de aanwezigheid van chemicalieën in de woning in Harderwijk die zij met Van der G. deelde. Volgens deskundigen konden van deze stoffen explosieven worden gemaakt. Na onderzoek bleek de vriendin van Van der G. strafrechtelijk niets te verwijten. Justitie seponeerde de zaak tegen haar.

Van der G., verdacht van het doodschieten van Pim Fortuyn, verblijft momenteel in het Pieter Baan Centrum voor gedragskundig onderzoek. Het inhoudelijke strafproces tegen hem begint op 27 maart.