AMSTERDAM - Gemeenten moeten meer vrijheid krijgen om zelf invulling te geven aan hun taken.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat de rijksoverheid momenteel te vaak voorschrijft hoe het lokaal bestuur moet werken. "Geef meer ruimte om het te doen op een wijze die lokaal past."

Vorm

Dat bepleitte directievoorzitter Ralph Pans van de VNG zondag in het tv-programma Buitenhof. Gemeenten krijgen meer dan de helft van hun takenpakket nu nog voorgeschreven door de rijksoverheid.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanpak van onderwijsachterstanden, infrastructuur en jeugdbeleid.

"We willen zelf beslissen hoe we daar vorm en inhoud aan geven", zei Pans. Daartoe moeten gemeenten volgens hem meer financiële ruimte en meer bevoegdheden krijgen.

Samengaan

Een consequentie van het VNG-voorstel is dat het aantal gemeenten flink zal afnemen. Om de extra bevoegdheden aan te kunnen, zullen zij professioneler te werk moeten gaan. Dat vraagt om een samengaan van kleine gemeenten.

Pans verwacht dat Nederland uiteindelijk toe kan met honderd tot tweehonderd gemeenten. Momenteel zijn dat er 443.