BERLIJN - Duitsland zal Turkije te hulp komen als die NAVO-partner door Irak wordt aangevallen. Dat heeft bondskanselier Gerhard Schröder donderdag onderstreept in een toespraak tot de Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer.

"Duitsland houdt zich aan zijn bondgenootschappelijke verplichtingen. Als een partner wordt aangevallen, zullen wij hem verdedigen", aldus de bondskanselier.

Duitsland, Frankrijk en België verzetten zich binnen de NAVO tegen het treffen van voorbereidingen voor een mogelijke Iraakse aanval op Turkije. De kwestie heeft binnen het bondgenootschap tot een impasse geleid. Schröder zei dat een besluit niet nodig is, voordat het hoofd van de VN-wapeninspecteurs, Hans Blix, en directeur Mohammed el-Baradei van het Internationaal Atoomenergie Agentschap hun tweede rapport over de inspecties in Irak aan de VN-Veiligheidsraad presenteren.

De bondskanselier meent dat een vreedzame oplossing in Irak nog steeds mogelijk is. Zijn regering werkt daarbij samen met Frankrijk, Rusland en andere landen.

Kritiek oppositie

Schröder heeft uitgesloten dat Duitsland, dat sinds 1 januari een van de tien niet-permanente leden van de Veiligheidsraad is, voor een oorlog tegen Irak zal stemmen. Dat heeft bij de oppositie in de Bondsdag tot kritiek geleid. De bondskanselier zou Duitsland in een isolement drijven en en de betrekkingen met de Verenigde Staten onnodig op de proef stellen.

Volgens Schröder kan niemand beweren dat Duitsland niet aan zijn verplichtingen voldoet. Hij wees erop dat er ongeveer 10.000 militairen in andere landen zijn gestationeerd "om de vrede te beschermen en te behouden".

Op de Verenigde Staten na is geen enkel ander land bij zoveel militaire vredesoperaties betrokken.