DEN HAAG - Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) gaat vijfhonderd extra wijkagenten aanstellen. De agenten worden ingezet om overlast in buurten te bestrijden en te helpen bij de opsporing van criminaliteit.

De uitbreiding bij de politie zal 25 tot 30 miljoen euro op jaarbasis kosten. "Om overlast tegen te gaan, hebben we gezegd: het is goed als er vijfhonderd wijkagenten bijkomen", zei de minster dit weekend. Zij wil zo snel mogelijk beginnen met de werving.

De uitbreiding van het aantal wijkagenten staat in het beleidsprogramma waarover het kabinet vrijdagavond laat een akkoord bereikte en dat op 14 juni wordt gepresenteerd.

Het beleidsprogramma is met zeventig doelstellingen een uitwerking van het eerder dit jaar gesloten coalitieakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie.

Mankracht

De extra agenten worden verspreid over de 25 regionale korpsen in Nederland.. Die kunnen zelf beslissen hoe ze mankracht inzetten. Politiekorpsen die probleemwijken in hun gebied hebben, zullen daar met voorrang nieuwe wijkagenten naar toe sturen.

Maar Ter Horst benadrukte dat de agenten zeker niet uitsluitend bedoeld zijn voor de veertig probleemwijken die haar collega Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) heeft aangewezen.

Investering

De investering in nieuwe agenten moet bijdragen aan het voornemen van dit kabinet om de criminaliteit met een kwart terug te dringen.

"Wijkagenten spelen een belangrijke rol bij het signaleren en terugdringen van criminaliteit", aldus minister Ter Horst.

Offensief

In het beleidsprogramma kondigt het kabinet ook een offensief aan tegen de recidive van criminelen. Die zou naar verluidt teruggebracht moeten worden van 75 naar 65 procent.