DEN HAAG - Het kabinet heeft vrijdagavond laat een akkoord bereikt over het zogeheten beleidsprogramma, de nadere uitwerking van het regeerakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie. Dat maakten ingewijden rond het kabinet bekend, na een uitzonderlijk lang durende ministerraad.

In het beleidsprogramma wordt de 10 miljard euro die in het regeerakkoord zijn uitgetrokken, verdeeld over de zes hoofdpijlers van beleid, zoals sociale samenhang, versterking van de economie en duurzaamheid.

Verdeling

Vorige week ontstond onenigheid in het kabinet over het verdeling van het geld en de te nemen maatregelen. Sommige ministers wilden aanzienlijk meer uitgeven dan beschikbaar is. Bovendien dreigde het beleidsprogramma veel te lang te worden.

Premier Jan Peter Balkenende en de vicepremiers Wouter Bos en André Rouvoet werden het donderdag eens over een concept-tekst, maar volgens kringen rond het kabinet is die vrijdag toch weer flink gewijzigd. Het beleidsprogramma wordt op 14 juni gepresenteerd.

Ontmoeting

Voor die tijd moet nog een topontmoeting plaatsvinden tussen het kabinet, werkgevers en vakbeweging over de vraag hoe zo veel mogelijk mensen aan de slag geholpen kunnen worden.

Of op de agenda van die zogenoemde participatietop ook een hervorming van het ontslagrecht zal staan, is nog niet duidelijk. In het kabinet was daarover vrijdagavond nog steeds geen knoop doorgehakt.

Bespreken

CDA-minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken wil aanpassingen van het ontslagrecht met de sociale partners bespreken, maar de PvdA-bewindslieden voelen daar niets voor. Ook de vakbebweging heeft er geen enkele behoefte aan.