DEN HAAG - De wet die de gedwongen opname en behandeling van psychiatrische patiënten regelt, kan beter plaats maken voor een regeling waarin de zorg aan de patiënt centraal staat.

DEN HAAG - De wet die de gedwongen opname en behandeling van psychiatrische patiënten regelt, kan beter plaats maken voor een regeling waarin de zorg aan de patiënt centraal staat. De huidige wet sluit niet aan bij de tendens dat psychiatrische patiënten zoveel mogelijk midden in het leven moeten staan en is ook veel te ingewikkeld.

Dat schrijft een commissie die de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) onder de loep heeft genomen. De evaluatie is vrijdag aangeboden aan de ministers Ab Klink (Volksgezondheid) en Ernst Hirsch Ballin (Justitie).

De huidige wet voldoet nog wel, maar is niet echt toekomstbestendig, concludeert de commissie.

Begrip

Klink toonde in een reactie begrip voor het pleidooi voor wat een behandelwet wordt genoemd, maar komt later pas met een definitief standpunt. Organisaties in de geestelijke gezondheidszorg pleiten hier al jaren voor.

De huidige wet scoort in Klinks ogen een magere voldoende, maar door de vele aanpassingen scoort de BOPZ ook een onvoldoende op helderheid.

Eenvoudiger

Om in een nieuwe wet de patiënten beter passende zorg te kunnen bieden, moet de uitvoering ook eenvoudiger. Die moet in handen komen van commissies psychiatrische zorg die het hele proces in de gaten houden: van een advies aan de rechter die betrokken is bij de gedwongen opname tot de nazorg van een ontslagen patiënt.

Nu houden nog te veel verschillende partijen zich met beslissingen tot opname en behandeling bezig.

Commissies

In de commissies zitten een psychiater, een jurist en een deskundige die het perspectief van de patiënt en de maatschappij in de gaten houdt.

Een landelijk college psychiatrische zorg zou op deze regionale commissies moeten toezien.