DEN HAAG - De gemeenten scharen zich achter de pardonregeling die een 'oude' groep asielzoekers recht geeft op een verblijfsstatus. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakte vrijdag bekend dat haar achterban een akkoord over de uitvoering van het pardon steunt.

Het bestuursakkoord werd vorige maand gesloten met staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie).

Slechts enkele gemeenten hebben tegengestemd, zei VNG-voorzitter Wim Deetman. Voor de uitvoering van de regeling is dat volgens hem echter geen probleem. Er is veel solidariteit onder gemeenten, aldus Deetman.

Noodopvang

Een belangrijke voorwaarde in het akkoord is dat gemeenten uiterlijk eind 2009 niet langer meewerken aan de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. "Gemeenten zijn bereid de noodopvang te beëindigen en zullen dit ook gaan doen", aldus de VNG vrijdag. De vereniging tekent daar wel bij aan dat gemeenten een zorgplicht hebben voor mensen.

In de aanloop naar de definitieve pardonregeling is die zorgplicht de afgelopen dagen onderwerp van een publieke discussie geweest. De Amsterdamse wethouder Marijke Vos (Zorg) joeg dat debat aan door het stopzetten van de noodopvang op de website van haar partij GroenLinks een onzalige afspraak te noemen.

Snel

Staatssecretaris Albayrak kondigde aan het vertrek van mensen die "evident" niet onder de regeling vallen "snel ter hand te zullen nemen".

Albayrak zal de definitieve pardonregeling vrijdagmiddag bespreken in de ministerraad. Als de bewindslieden het uitgewerkte voorstel steunen, kan het na afloop worden gepresenteerd.

Blij

De VNG heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aangedrongen op een ruimhartige pardonregeling. De koepelorganisatie van gemeenten toont zich dan ook "blij dat door het akkoord een einde komt aan jarenlange onzekerheid".

Eigen woning

Het voornemen om de betrokken asielzoekers eind 2009 onder te brengen in een eigen woning, is volgens de gemeenten niet eenvoudig. Ze zeggen toe hieraan te werken, maar vinden hulp van de rijksoverheid hierbij absoluut noodzakelijk.

De gemeenten krijgen 55 miljoen euro voor onder meer de huisvesting, bijzondere bijstand en de integratie van de betrokken personen. Ze willen nog wel met de staatssecretaris afspreken aan de hand van welke criteria dat geld wordt verdeeld.

De pardonregeling gaat gelden voor asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet (voor april 2001) een verblijfsvergunning hebben aangevraagd en niet vertrokken zijn uit Nederland. Hoeveel dat er zijn, is nog niet bekend.