LONDEN - Alle leeuwen lusten mensenvlees, onafhankelijk van de leeftijd of de gezondheidstoestand van het beest. Dit blijkt - in tegenstelling tot gangbare clichés - uit nieuw wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd door het tijdschrift New Scientist.

Traditioneel wordt gedacht dat vooral oude en zieke leeuwen mensen eten, omdat zij niet meer in staat zijn hun 'gewone' prooi te vangen.

Deze opvatting is met name in 1898 in Kenia ontstaan, tijdens de bouw van een brug over de rivier de Tsavo. Bij twee van de meest beruchte mensetende leeuwen, die bijna dertig mensenlevens op hun geweten hadden, werd toen vastgesteld dat zij een kapot gebit hadden.

De zoöloog Bruce Patterson heeft nu de tanden en kaken van 23 'probleemleeuwen' onderzocht. Met uitzondering van een oude leeuwin en twee gewonde jonge leeuwen waren alle 'menseneters' gezond èn jong.