DEN HAAG - De overheid doet te weinig aan het bestrijden van overgewicht, vindt voorzitter Paul Rosenmöller van Stuurgroep Convenant Overgewicht.

"Ik hoor in Den Haag veel woorden, maar zie te weinig daden. Zelfs de industrie loopt voorop met initiatieven als het 'ik kies bewust'-logo en innovaties om producten met minder vet, suiker en zout te produceren."

Rosenmöller zegt dit vrijdag in de Volkskrant. De stuurgroep is twee jaar geleden door het ministerie van VWS ingesteld om obesitas aan te pakken. De voormalig politiek leider van GroenLinks wil dat de overheid meer prioriteit geeft aan de strijd tegen vetzucht.

"Het bedrijfsleven neemt meer verantwoordelijkheid. In Den Haag gaat de aandacht meer uit naar roken, drugs en alcohol dan naar overgewicht, de sluipmoordenaar van deze tijd."

Onderwijs

Niet alleen Volksgezondheid, alle ministeries moeten hun verantwoordelijkheid nemen om overgewicht aan te pakken, meent Rosenmöller. Onderwijs bijvoorbeeld moet voedingsleer en voldoende uren beweging op school verplichten. Volkshuisvesting moet voldoende speelruimte en veilige fietsroutes in de wijk regelen.

Ruim driekwart van de volwassenen kampt inmiddels met overgewicht. Het aantal kinderen met ernstig overgewicht is in tien jaar tijd verdubbeld tot een op acht.

Doelstelling

De stuurgroep, waarin overheid, bedrijfsleven en sportwereld samenwerken, heeft als doelstelling dat in 2010 het aantal volwassenen met overgewicht niet verder groeit en dat het aantal kinderen met overgewicht vermindert.

Die doelstelling kan nog worden gehaald als de politiek nu ingrijpt, aldus Rosenmöller. "Anders zijn we te laat en groeit weer een generatie kinderen op met te weinig beweging en slechte voeding. Vooral in achterstandswijken is het probleem groot."