BOSTON - Het aartsbisdom Boston in de Verenigde Staten verkoopt zijn negentig jaar oude hoofdkwartier voor 65 miljoen dollar. Het bisdom verkeert in ernstige financiële problemen na circa duizend gevallen van seksueel misbruik door geestelijken.

Een deel van het geld is nodig om schadevergoedingen te kunnen betalen aan slachtoffers. Een ander deel moet de tegenvallende inkomsten van het diocees compenseren.

Het bisdom zag zich geconfronteerd met een rekening van 93 miljoen dollar wegens de circa duizend gevallen van misbruik. Al meer dan zestig kerken hebben hun deuren moeten sluiten om geld vrij te maken voor de schadeloosstelling van de slachtoffers.

Giften

Een universiteit neemt het stuk grond en de gebouwen over van het hoofdkwartier. Eerder verkocht het bisdom ook al land en gebouwen om de schadevergoedingen te kunnen betalen. Sinds het schandaal rond het misbruik van kinderen door priesters in 2002 losbarstte is het aantal giften aan de kerk sterk gedaald.