DEN HAAG - Drie maanden na zijn aantreden heeft CDA-verkeersminister Camiel Eurlings donderdag het boetekleed aangetrokken. Hij deed dat donderdag na felle kritiek vanuit de Tweede Kamer op het functioneren van zijn departement in het dossier van de HSL-Zuid.

De directe aanleiding was de publicatie van een onderzoeksrapport van TU Delft over het ERTMS-spoorbeveiligingssysteem dat wordt geïnstalleerd in deze spoorverbinding naar het zuiden.

Eurlings was het eens met de onderzoekers dat zijn ambtenaren daarbij grote inschattingsfouten hebben gemaakt.

Hij herinnerde eraan dat zijn voorgangster Karla Peijs in februari al om dezelfde redenen het boetekleed aantrok. "Dit mea culpa onderlijn ik met kracht."

ERTMS

Alle acht aanwezige fractiespecialisten hadden geen goed woord over voor Verkeer en Waterstaat. Voornamelijk door de problemen met ERTMS is de volledige ingebruikname van de HSL-lijn, voorzien op 1 april van dit jaar, immers minstens anderhalf jaar vertraagd.

"Er is gegokt en verloren", stelde GroenLinkser Wijnand Duyvendak. Hij doelde op het feit dat de gekozen ERTMS-versie nog nergens anders in gebruik is en nog uitontwikkeld en uitgetest moet worden.

Data

Eurlings hanteert daarom voorlopig streefdata voor de opening van de lijn. Er zijn naar zijn zeggen nog tal van onzekerheden. "De risico's zijn levensgroot." Eind september komen harde opleveringsdata, zegde hij toe.

Lof

Eurlings kreeg echter ook lof van bijvoorbeeld SP en ChristenUnie dat hij zo open en eerlijk is over de problemen bij de HSL-Zuid.

"Liever dat dan dat u ons op het verkeerde been zet. Het is treurig, maar daar neem ik genoegen mee", stelde ChristenUnie-Kamerlid Ernst Cramer.

"U heeft tijd gekocht door uw ongelooflijk open houding", aldus Diedreik Samsom (PvdA). De meeste fractiespecialisten bleken bereid te wachten tot september om dan pas Eurlings eventueel 'af te rekenen'.

Miljarden

De minister wilde verder na de zomer aangeven hoeveel duurder het toch al miljarden verslindende HSL project wordt.

Maar onder druk van onder meer VVD, GroenLinks en PVV beloofde hij over twee weken alvast een zo goed mogelijk totaaloverzicht van alle meerkosten te geven.