DEN HAAG - Minister Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie) werkt toch aan een 'regel' om een groep asielzoekers die zeer langdurig in Nederland verblijven, een verblijfsvergunning te geven. Hij zei dat woensdag in de Tweede Kamer op vragen van alle partijen om opheldering te geven over zijn standpunt.

Volgens de LPF-bewindsman maakt de discretionaire bevoegdheid zo'n regel mogelijk. Hij wil die toepassen op asielzoekers die al vijf jaar of langer in Nederland verblijven. Dat zijn 5000 tot 7000 mensen, zo heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND berekend.

De IND maakt nu een analyse van deze mensen zodat voorwaarden gesteld kunnen worden. Daar moeten ook contra-indicaties bijkomen, waardoor mensen niet in aanmerking komen voor een vergunning. Contra-indicaties zouden volgens Nawijn een crimineel verleden of aperte leugens bij het asielverzoek kunnen zijn.

Brief

Nawijn beloofde de Kamer nog voor 1 maart een brief sturen met de specifieke criteria. Hij zei dit al in het kabinet te hebben besproken en ook de regel zelf te zullen doorspreken in het kabinet. VVD en CDA waren verrast en eisen snel opheldering. VVD vindt de voortdurende onduidelijkheid "inhumaan', aldus Blok. Het CDA ziet de brief "met argusogen tegemoet", aldus Van Vroonhoven (CDA).