DEN HAAG - Het ministerie van Landbouw heeft ongeveer 150 veehouderijen geblokkeerd. De boeren moeten hun beesten voorlopig op hun bedrijf houden, omdat het vee mogelijk voer heeft gekregen met de kankerverwekkende stof dioxine. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie woensdag gezegd.

De dieren hebben de dioxine mogelijk binnengekregen via een grondstof voor veevoer die uit Duitsland is geïmporteerd. Dinsdag riep de bekendmaking daarvan grote vragen op. Maandag meldde Duitsland het probleem officieel aan de lidstaten van de Europese Unie via het 'Rapid Alert System', terwijl het in de Duitse deelstaat al drie weken bekend was.

Minister Veerman van Landbouw gaf toe dat de communicatie kan worden verbeterd. Zijn ministerie heeft de collega's in Duitsland gevraagd waarom de bekendmaking van de dioxinevondst bij het Duitse bedrijf zo lang heeft geduurd.

Vrijdag wordt de uitslag verwacht van het onderzoek naar de restanten bij de drie Nederlandse mengvoerbedrijven. In het weekeinde moet vervolgens blijken welke resultaten proefslachtingen opleveren. Afhankelijk van de uitslag of er dioxine wordt aangetroffen, wordt bepaald of de veehouderijen al dan niet gesloten blijven.