HILVERSUM - Ruim vijftig adopties in Nederland van kinderen uit India zijn mogelijk illegaal. Volgens de Indiase autoriteiten zijn namelijk alle 350 adopties die door het kindertehuis Malaysian Social Service (MSS) zijn geregeld onwettig, waaronder die van de vijftigtal kinderen die naar Nederlandse pleegouders gingen.

Dat blijkt onder andere uit politierapporten waarover actualiteitenrubriek Netwerk woensdagavond bericht. De Nederlandse stichting Meiling haalde de kinderen naar Nederland.

Netwerk berichtte eerder deze week over een jongen die in de Indiase stad Madras bij zijn moedder zou zijn gestolen en volgens de Indiase autoriteiten zes jaar geleden door een Nederlands paar werd geadopteerd. Meiling deed bij deze adoptie de bemiddeling.

Commotie

Wereldkinderen en Meiling regelen in totaal enkele tientallen Nederlandse adopties in India per jaar. De directeur van Wereldkinderen, Ina Hut, probeerde woensdag de commotie te dempen.

De kans dat er wat mis is met de adoptie van een kind uit India, is heel klein, zo verklaarde Hut. Wereldkinderen en Meiling zijn aangesloten bij Euradopt, een Europees samenwerkingsverband van adoptieorganisaties die dezelfde ethische regels hanteren.

Benieuwd

Als het waar is dat een door Nederlanders geadopteerd Indiaas kind is gestolen van zijn eigen ouders dan is Wereldkinderen heel benieuwd hoe dat heeft kunnen gebeuren, aldus de directeur.

De Indiase wet schrijft voor dat een moeder die haar kind ter adoptie aanbiedt bedenktijd krijgt. Daarna moet het kind eerst aan drie Indiase families worden aangeboden voordat het in aanmerking komt voor adoptie door buitenlanders.