DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat twee personen vervolgen die verdacht worden op de veemarkt in Leeuwarden de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren te hebben overtreden.

Een andere verdachte, die werkt op de veekmarkt in de Friese stad, wordt wegens gebrek aan bewijs niet vervolgd. Dat heeft het functioneel parket in Den Haag woensdag bekendgemaakt.

Een verdachte die op de veemarkt in Utrecht strafbare feiten zou hebben gepleegd, wordt ook wegens gebrek aan bewijs niet vervolgd.

Film

In augustus vorig jaar deed de Stichting Dier en Recht aangifte bij justitie van misstanden op de veemarkten in Leeuwarden en Utrecht. De stichting had op film vastgelegd dat op de veemarkten op weinig zachtzinnige wijze met koeien werd omgesprongen.

Het OM bestudeerde de beelden en liet ze aan onafhankelijke dierenartsen zien. Na bestudering ervan kwam een aantal verdachten naar voren.

Verwerpelijk

Voor het OM was het niet mogelijk om iedereen die op de beelden te zien was en mogelijk betrokken was bij dierenmishandeling, te identificeren. "Hoewel de beelden als verwerpelijk kunnen woren ervaren, zijn deze op bepaalde punten door dierenartsen genuanceerd", aldus het OM.

De filmbeelden toonden een bestuurder van de veemarkt, tevens hoofdbestuurder van de afdeling Friesland van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV), die zich misdroeg. Het is onbekend of deze persoon wordt vervolgd.