AMSTERDAM - De populariteit van de Labour-partij van de Britse premier Tony Blair heeftzijn laagste punt in twee jaar bereikt, vooral door Blairs steun voor eenmogelijke Amerikaanse aanval op Irak. Dat blijkt uit een opiniepeiling waarvande resultaten dinsdag verschenen in The Times.

De steun voor Labour is sinds vorige maand met twee procentpunten gezakt tot 35procent, het laagste niveau sinds september 2000. Toen werden brandstofdepotsgeblokkeerd uit protest tegen een stijging van de benzineprijzen. Blair magzich zorgen maken over de cijfers: begin mei zijn er lokale verkiezingen inGroot-Brittannië.

Bijna 40 procent van de ondervraagde Labour-stemmers beweerde door hetstandpunt van Blair meer gewonnen te zijn voor een gewapend optreden, twintigprocent sprak van het tegendeel.

Van de ondervraagden geloofde 74 procent dat Saddam Husseins regime verbodenwapens bezit en 68 procent denkt dat het er nog meer probeert te krijgen.Negenenvijftig procent is ervan overtuigd dat Irak het internationaleterrorisme steunt en financiert terwijl 49 procent gelooft dat er banden zijntussen Saddam en Al-Qaida. Daarentegen vindt slechts 34 procent dat de Britseen Amerikaanse regeringen met bewijzen zijn gekomen die oorlog rechtvaardigen. procent wil dat de VN-wapeninspecteurs meer tijd krijgen om hun werk tedoen.