DEN HAAG - De LPF-fractie in de Tweede Kamer wil woensdag van minister Nawijn (Vreemdelingen en Integratie) horen wat die denkt te kunnen doen voor de "schrijnende gevallen'' onder asielzoekers die vijf jaar of langer in ons land verblijven.

Kamerlid Varela zegt niet met een concreet voorstel te komen, als de Kamer daarover overleg voert. Wel wil hij van minister Nawijn horen of die mogelijkheden ziet om deze groep van mensen te ontzien.

Het moet dan wel gaan om een beperkte groep, die aan "scherpe slectiecriteria'' voldoet. Varela wil niet spreken over een generaal pardon. Voorkomen moet worden dat een regeling "aanzuigende werking'' heeft op nieuwe asielzoekers.

Goedmaken

Directeur E. Nazarski van VluchtelingenWerk Nederland zou het "opzienbarend en geweldig nieuws'' vinden als Nawijn met een regeling voor de groep asielzoekers komt. Dan zou de minister "in één klap'' goedmaken wat hij in het begin van zijn ministerschap door zijn "strikte en harde toonzetting'' verkeerd heeft gedaan, zei Nazarski in een reactie. "De balans zal dan doorslaan in zijn voordeel.''

Nawijn kondigde eind januari aan dat hij 'schrijnende gevallen' zal bekijken en in speciale gevallen zijn bevoegdheid zal gebruiken om alsnog een verblijfsvergunning te verlenen op humanitaire gronden. Maar voor een generaal pardon zei hij niets te voelen.