DEN HAAG - Tientallen veehouderijen in het oosten van het land mogen hun dieren niet laten slachten, omdat de beesten mogelijk besmet zijn met de kankerverwekkende stof dioxine. Het vlees dat in de winkels ligt levert echter geen gevaar op, ook niet voor mensen die iedere dag een flinke lap verorberen.

De bekendmaking van een mogelijke dioxine-besmetting leidde dinsdag tot veel consternatie. Al op 15 januari ontdekte Duitsland dat bakkersafval (meel) van een bedrijf in de deelstaat Thüringen besmet was met dioxine. Pas maandag kwamen de oosterburen met heldere informatie en sloeg het Nederlandse ministerie van Landbouw alarm.

Twente

Het gewraakte broodmeel is een door bedrijf uit het Twentse Borne geïmporteerd en in ieder geval aan diervoederbedrijven in Markelo, Lunteren en Geesteren geleverd. Die hebben het in veevoer verwerkt en aan boeren in de regio verkocht. Naar schatting 160 à veehouders zijn afnemers van de voerbedrijven. De beesten van deze boerderijen mogen voorlopig niet naar de slachterijen.

De Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) en de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw brengen momenteel de eventuele verspreiding van dioxine in Nederlandse producten in kaart. Minister Veerman van Landbouw zei dinsdag in de Tweede Kamer te hopen dit weekeinde hierover duidelijkheid te hebben. Proefslachtingen moeten uitwijzen of het dioxine-gehalte bij varkens te hoog is.

Fractie

Bedrijfsleider J. de Lenne van het Bornese voerbedrijf is er in ieder geval van overtuigd dat het wel los zal lopen. En ook directeur M. Westeneng van mengvoederbedrijf De Valk uit Lunteren relativeert het risico. "Slechts 2 à 3 procent van het broodmeel wordt verwerkt in mengvoeders. Dat neemt niet weg dat wij geen zaken meer doen met dat betreffende bedrijf uit Duitsland.''

De VWA heeft dan ook al vastgesteld dat de volksgezondheid niet in gevaar is, ook al zou er extra dioxine in vlees terecht zijn gekomen. Dioxine zit ook in gewoon voedsel. Een te hoge dosering is echter kankerverwekkend. Ook in het meest ernstige scenario wordt dit maximum lang niet gehaald.

Drie weken

De organisaties van boeren en veevoerders zijn vooral in hun wiek geschoten, omdat Duitsland na de ontdekking pas drie weken later over de besmetting heeft gerept en maandag pas klare wijn heeft geschonken. Ook veel Kamerleden fronsten dinsdagmiddag hun wenkbrauwen hierover. Veerman wilde de oosterburen echter niet hard aanvallen. Hij erkende wel dat de gang van zaken een voorbeeld is dat de communicatie beter kan. LTO Nederland hoopt dat hierdoor "dit soort ellende in de toekomst kan worden voorkomen.'' De Europese Commissie verwacht donderdag van de Duitse regering een rapport over de verspreiding het vervuilde broodmeel.

Het bedrijf Trockenwerk Thüringen uit het Duitse Apoldo vermaalt broodafval tot meel voor mengvoeders. De Bornese bedrijfsleider De Lenne heeft inmiddels contact gehad. "Er zijn begin december problemen geweest met de droging van de grondstof. Mogelijk is daar te veel hitte bij vrijgekomen of is verbrandingsrook in contact gekomen met de grondstof. Onze partij dateert van begin januari. Mij is verteld dat deze partij niet besmet zou zijn met dioxine.''

/Link
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Maatregelen Dioxine