AMSTERDAM - Scholieren die de komende weken eindexamen doen, zien het meest op tegen het examen wiskunde. Ruim 24 procent van de examenkandidaten ervaart het vak als grootste struikelblok en 11 procent denkt zelfs te zullen zakken voor het examen wiskunde.

Dat blijkt maandag uit een enquête van de website Examen.nl onder zeshonderd examenkandidaten.

15 Procent ziet het meest op tegen het eindexamen economie en 14 procent heeft het minste vertrouwen in een goed cijfer voor Engels. Van de ondervraagden denkt 7 procent te zakken voor economie en eveneens 7 procent voor Engels.

Tegen de vakken handvaardigheid en maatschappijleer zien de scholieren het minst op.

Engels

Opvallend is dat wiskunde en Engels ook hoog in het rijtje vakken staan waarop examenkandidaten denken goed te scoren. Bijna een kwart van de kandidaten denkt het beste cijfer te halen voor Engels. Op de tweede plaats staat wiskunde, waarvan 13 procent denkt het best de scoren. Voor het examen Nederlands denkt 11 procent het beste resultaat te behalen.