AMSTERDAM - Binnen het kabinet is grote verdeeldheid ontstaan over de verdeling van 10 miljard euro. Minister Bos is aangesteld als 'scheidsrechter', meldt NRC Handelsblad vrijdag op basis van bronnen dichtbij het kabinet.

Een aantal ministers en staatssecretarissen zou zich "buitengesloten" voelen bij de verdeling van het geld. Een betrokkene zegt dat de zes ministers die verantwoordelijk zijn voor de kernthema's binnen het kabinetsbeleid te weinig oog hebben voor de verzoeken van hun collega's.

Nu de bewindslieden er onderling niet uitkomen, zal Bos samen met vicepremier Rouvoet en premier Balkenende hun voorstellen gaan beoordelen.