RIJSWIJK - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) schrapt dit jaar ruim 10.000 opvangplaatsen. Dat heeft de instantie dinsdag gezegd. Het COA sluit negentien asielzoekerscentra (AZC's) en vermindert de capaciteit van nog eens acht opvangcentra.

Nederland telt nu ongeveer 130 centra. In de plannen van het COA is ook de aanvullende opvang, in bijvoorbeeld voormalige hotels en bungalowparken, meegeteld. Daarvan was al bekend dat het COA de contracten met exploitanten niet zou verlengen. Een groot deel van die contracten is al afgelopen.

De meeste opvangplaatsen verdwijnen in het noorden. De AZC's in Kollum en Sneek gaan dicht, terwijl in Leeuwarden, Dokkum en Heerenveen het aantal plaatsen omlaag gaat.

In de provincie Groningen sluiten vier centra, de capaciteit van Ter Apel (800) wordt gehalveerd. Het grootste AZC dat de deuren moet sluiten, is in Assendelft, waar nu nog plaats is voor duizend mensen.

Minder instroom

De vermindering van het aantal plaatsen is nodig omdat de instroom van asielzoekers sterk is verminderd en er steeds meer het land worden uitgezet.

In 2000 klopten er bijna 34.000 asielzoekers bij het COA aan. Vorig jaar waren het er nog maar 12.700. Het COA kan nu in totaal 70.000 mensen opvangen. De organisatie heeft opdracht gekregen om het aantal opvangplaatsen in 2005 op .000 te laten uitkomen. Waarschijnlijk worden dat er nog minder.

Vorig jaar heeft het COA al een aantal maatregelen genomen om de opvangcapaciteit te verminderen. De instantie besloot bijvoorbeeld de bouw van zeven tijdelijke AZC's af te blazen.