DEN HAAG - Basisscholen die hun zaakjes goed op orde hebben, krijgen minder last van bureaucratische rompslomp. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs wil op deze scholen het inspectietoezicht verminderen.

Op scholen waar het niet goed gaat, zal het toezicht juist worden verscherpt.

De woordvoerder van Dijksma heeft dat donderdag gezegd. Aanleiding is een klacht van de directeuren van het basisonderwijs dat de regelzucht die scholen wordt opgelegd ten koste gaat van de lessen.

SP-Tweede Kamerlid Nathalie de Rooij had al aangekondigd dat ze Dijksma daarover dinsdag in het vragenuurtje van de Kamer aan de tand wil voelen.

Over hoe het gevarieerde toezicht in het basisonderwijs precies gestalte krijgt, moet Dijksma nog afspraken maken met de inspectie, aldus haar woordvoerder.

De staatssecretaris wil ook dat schoolleiders meer ondersteuning krijgen van concierges. Daarover wil het kabinet binnenkort afspraken maken op de participatietop met werkgevers en vakbonden.