DEN HAAG - Nederland wordt stukje bij beetje veiliger. Sinds 2002 zijn overlast en criminaliteit met ongeveer 10 procent gedaald. In 2010 moet dat 20 tot 25 procent zijn.

Het aantal mensen dat zich wel eens onveilig voelt, is vorig jaar afgenomen. Ook het bedrijfsleven heeft minder last van misdaad en het aantal slachtoffers van diefstal en oplichting is afgenomen.

Dit blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse politie, dat de verantwoordelijke ministers Ernst Hirsch Ballin van Justitie en Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Prestaties

De toegenomen veiligheid wordt onder meer toegeschreven aan de goede prestaties van de politie van de afgelopen jaren, samen met andere zogeheten veiligheidspartners, zoals gemeenten, Openbaar Ministerie (OM), rechters en het gevangeniswezen.

De politiekorpsen hebben in 2006 243.073 verdachten bij het OM aangeleverd. Dat is ruim 3000 meer dan in 2005 en volgens de beide ministers meer dan ooit. De korpsen hebben nog wel een achterstand op de planning, maar dit is het gevolg van een stagnatie in 2005.

Bonnen

De politie schrijft veel meer bonnen uit dan afgesproken. Vorig jaar waren dat er 1,9 miljoen, voortkomend uit zogenoemde staandehoudingen. Ten opzichte van 2005 waren het er iets minder, maar gemeten vanaf 2002 is er sprake van een stijging van 34 procent.

Omdat het aantal uitgeschreven bonnen zo hoog ligt, zijn er voor 2007 geen afspraken over te halen aantallen gemaakt.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van het nummer 0900-8844 (geen spoed, wel politie) is volgens het jaarverslag iets slechter geworden. De norm is dat binnen 20 seconden wordt opgenomen.

Twaalf korpsen haalden die norm, tien bleven er iets onder. Alle korpsen scoorden een dikke voldoende waar het ging om de kwaliteit van de telefonische dienstverlening. De bereikbaarheid van alarmnummer 112 laat niets te wensen over.

Ziekteverzuim

De politie werkt doelmatiger en weet het ziekteverzuim terug te dringen. Daardoor zijn er meer mensen voor het politiewerk beschikbaar.

In 2006 kwamen er 733 agenten bij, waarmee het landelijk totaal op 53.561 voltijd medewerkers kwam. De politie zal de komende jaren nog verder groeien.