RIJSWIJK - Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen geeft vanaf woensdag een korting van 150 euro op de uitvaart als van de overledene een of meer donororganen ter beschikking komen.

De grootste uitvaartonderneming in Nederland geeft met deze actie gehoor aan een oproep van de Nierstichting. Dit maakte een woordvoerder van Monuta woensdag bekend.

De Nierstichting wil met financiële prikkels bevorderen dat er meer orgaandonoren in Nederland komen. Mensen die na hun dood organen willen afstaan zouden bijvoorbeeld een korting op de ziektekostenverzekering kunnen krijgen, of zoals in Italië een korting op de begrafeniskosten.

Directeur Paul Beerkens opperde dit idee recentelijk naar aanleiding van een onderzoek van het Nederlands Instituut voor de Gezondheidszorg Nivel. Daaruit bleek dat een kwart van de Nederlanders niets voor orgaandonatie voelt.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Monuta, met 130 vestigingen, duizend medewerkers en 17.000 uitvaarten per jaar, de grootste uitvaartverzorger in ons land, legde contact met de Nierstichting en besloot tot "deze spontane actie". Debets: "Wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door nu per direct iets te doen. Met de korting op de uitvaartkosten willen we aandacht vragen voor het onderwerp. Misschien is dit net het zetje dat mensen nodig hebben."

De Monuta-woordvoerder zei wel te hopen dat deze kortingsactie slechts van tijdelijke aard is, en dat donortekorten in de toekomst niet meer voor komen.

Behoefte

In 2006 waren er slechts tweehonderd donoren. De behoefte is echter aanzienlijk groter. In mei wachtten 1421 mensen op een orgaan. Elk jaar sterven honderden mensen doordat niet tijdig een vervangend orgaan beschikbaar is. Door de vergrijzing en het toenemend aantal mensen met diabetes wordt vooral het tekort aan nieren steeds nijpender.

Behalve de Nierstichting werken ook verscheidene politieke partijen aan voorstellen om het aantal donoren te vergroten. Zo heeft de PvdA geopperd om mensen die aangeven na hun dood organen te willen afstaan, een korting op hun paspoort te geven.

Andere partijen willen een systeem van actieve registratie. Iedere Nederlander krijgt daarbij een brief met de vraag of hij na zijn dood organen wil afstaan. Wie meerdere keren niet reageert wordt uiteindelijk als donor beschouwd.