AMSTERDAM - Milieuorganisatie Stichting De Noordzee beschuldigt Nederlandse schippers ervanin de omgeving van het gezonken vrachtschip Tricolor illegaal afvalolie in zeete lozen. Een Belgisch patrouillevliegtuig betrapte vorige week een Nederlandsekapitein op het lozen van olie in de directe nabijheid van de Tricolor. Ditzegt directeur Floris Groenendijk van de milieuorganisatie maandag.

Volgens de stichting zijn de illegale lozingen het gevolg van falendemilieuwetgeving. Schepen moeten extra kosten maken om hun oliehoudend afval inhavens af te leveren. Groenendijk pleit voor een systeem waarbij schepen zonderextra kosten olie kunnen afgeven in havens. De stichting verwijt hetgemeentelijk havenbedrijf in Rotterdam niet mee te werken bij de introductievan zo’n systeem, waardoor zeeschepen blijven doorgaan met de illegalelozingen.

De 190 meter lange Noorse Tricolor was onderweg naar Engeland toen het indecember in Het Kanaal zonk na een botsing met een ander vrachtschip. DeTricolor had 2.862 auto's en 77 trekkers aan boord. Alle opvarenden van deTricolor zijn ongedeerd van boord gehaald.