DEN HAAG - Ongeveer 201.000 scholieren beginnen met de spannendste dagen uit hun onderwijsloopbaan. Ze moeten aantreden voor het centraal schriftelijke examen.

De meesten, 115.000, doen examen vmbo. Voor 50.500 ligt aan de eindstreep het havo-diploma. Het vwo-examen wordt door 35.500 kandidaten afgelegd. Havo en vwo beginnen woensdag, de vmbo'ers beginnen op maandag.

Woordenboek

Voor het eerst mag dit jaar door iedere kandidaat bij ieder vak een Nederlands woordenboek worden gebruikt. "Wees echter op je hoede, want een woordenboek kan ook in je nadeel werken", waarschuwt het Landelijk Aktiecomité Scholieren (LAKS).

"Het kost veel tijd als je iets moet opzoeken en dat kan ten koste van je examen gaan. Gebruik het woordenboek alleen als je denkt dat het echt nodig is."

Klachtenlijn

Net als voorgaande jaren opent het LAKS een klachtenlijn, die op examendagen tussen 12.00 en 19.00 uur bereikbaar is: 035 - 6719889. Ook is het mogelijk via internet een klacht in te dienen: eindexamen.nu.

Slecht beveiligd

De opgaven voor de eindexamens zijn niet goed beveiligd. Dat zegt Swen Zuiderwijk, conrector van het St. Maartenscollege in Voorburg, woensdag in de Volkskrant.

Het probleem doet zich voor bij examens voor dyslectische kinderen. Scholen hebben dit jaar voor het eerst voor deze leerlingen een week voor de examens een cd-rom toegestuurd gekregen. Scholen moeten de uitgaven zelf uitprinten zodat ze zelf de lettergrootte kunnen bepalen. De instructie meldt dat de opgaven van tevoren moeten worden geprint maar hoe lang van tevoren is onduidelijk.

Printers

Hierdoor is het mogelijk dat opgaven voor de eindexamens door fouten te vroeg in omloop komen. Zuiderwijk: "Veel printers hebben een geheugen, waarin een printopdracht blijft zitten. Zo kan iemand anders de opdracht herhalen." De opgaven voor leerlingen zonder dyslexie zitten in een verzegelde envelop die pas enkele minuten voor het examen mag worden geopend.