DEN HAAG - Scholen leggen te weinig nadruk op lessen in grammatica en spelling en de basisvaardigheden bij rekenen. Dat heeft de Onderwijsinspectie dinsdag gezegd. Volgens haar moet er een nieuwe balans komen tussen dit traditioneel onderwijs en de vernieuwing in taal- en rekenonderwijs.

Met de vernieuwingen is er extra nadruk komen te liggen op mondelinge taalvaardigheid, begrijpend lezen en inzicht in getalstructuren. Hoewel dit volgens de inspectie zijn vruchten heeft afgeworpen, zijn de traditionele basisvaardigheden in taal en rekening hiervan de dupe geworden.

Het gevolg is onder andere dat de leesvaardigheid van leerlingen onder de maat is geraakt. Zo behaalt een kwart van de leerlingen die het basisonderwijs afsluit slechts het niveau dat scholieren in groep 6 moeten kunnen. Dit is niet te wijten aan een eventuele onderwijsachterstand van die leerlingen. Volgens de inspectie kan door goed onderwijs vrijwel iedere leerling goed leren lezen.

Rekenen

Op het gebied van rekenen blijken leerlingen slechter te kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Scholieren hebben echter wel meer inzicht gekregen in de structuur van getallen en de relaties tussen getallen. Daarnaast kunnen zij beter omgaan met rekenmachines.

In het voortgezet onderwijs blijkt de taalvaardigheid niet best. Ruwweg een vijfde van de studenten is niet in staat om zelfstandig hun leerboeken te lezen. Verder blijken veel studenten niet het rekenniveau van groep 6 en 7 in het basisonderwijs te kunnen halen.

De afgelopen tijd is ophef ontstaan over de taal- en rekenvaardigheid van studenten die leraar in het basisonderwijs willen worden. De inspectie gaat daarom onder leerlingen in het middelbaar onderwijs onderzoeken in hoeverre zij taal en rekenen beheersen. Het kijkt vooral naar leerlingen die zelf leraar kunnen worden.