DEN HAAG - De vier grote steden krijgen extra geld om de criminaliteit onder Marokkaanse jongeren te bestrijden.

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht krijgen nu al samen vijf miljoen euro extra per jaar om te voorkomen dat Marokkaanse probleemjongeren een verdere criminele loopbaan ontwikkelen. Vanaf volgend jaar wordt dat bedrag verhoogd tot zes miljoen.

Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) aangekondigd in antwoorden op schriftelijke vragen van de PVV in de Tweede Kamer. Hij wijst erop dat Marokkaanse en Antilliaanse jongeren "relatief oververtegenwoordigd" zijn als verdachten van strafbare feiten.

Zorgwekkend

De bewindsman noemt het zorgwekkend dat groepen jongeren relatief zware misdrijven plegen. Het gaat dan vaak om jongeren die eerder, soms al op zeer jeugdige leeftijd, voor lichtere delicten in aanraking met politie en justitie zijn geweest.

Eerder gaf een Amsterdamse recherchechef al aan dat grote aantallen allochtone probleemjongeren van enkele jaren geleden zich hebben ontwikkeld tot zware criminelen. PVV-Kamerlid Raymond de Roon had de minister daarop om tekst en uitleg gevraagd.

Risicoverhogende factoren

Hirsch Ballin heeft geen exacte aantallen over de ontwikkeling over de afgelopen vijf jaar per stad. Het wetenschappelijk onderzoeksbureau (WODC) van het ministerie van Justitie doet onderzoek naar de risicoverhogende factoren die eraan bijdragen dat jeugdige criminelen op oudere leeftijd delicten blijven plegen die vaak ernstiger zijn.