DEN HAAG - Kinderen moeten ook buiten schooltijd op bezoek kunnen gaan bij hun moeder in de gevangenis. De overheid zou bij de plaatsing van gedetineerde moeders ook meer rekening moeten houden met de woonplaats van de kinderen en hun verzorgers.

Dat adviseert het Verwey-Jonker Instituut in een rapport dat dinsdag in Den Haag is aangeboden aan staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie). De organisatie heeft in opdracht van Humanitas onderzocht hoe de omgang tussen moeders in detentie en hun kinderen kan worden verbeterd.

Ruim 3000 vrouwen zitten elk jaar voor korte of langere tijd vast. Naar schatting ruim de helft tot 70 procent van hen is moeder van een of meer kinderen. Er zijn vier penitentiaire inrichtingen voor vrouwen, in Breda, Zwolle, Nieuwersluis en Ter Peel.

Bellen

Kinderen van wie de moeder vast zit, kunnen niet altijd op bezoek komen omdat de bezoektijden vaak onder schooltijd vallen. Volgens de onderzoekers moeten er ook meer mogelijkheden komen om met elkaar te bellen. Ook de veiligheidsmaatregelen en bezoekersruimte moeten kindvriendelijker. Het is er vaak druk en lawaaierig en er gelden strenge regels. Zo mogen kinderen niet bij hun moeder op schoot zitten.

Gedetineerde moeders staan er in de opvoeding vaak alleen voor en kampen met diverse problemen, zoals een gemis aan privacy en zorg om de kinderen. De kinderen hebben vaak psychische of sociale problemen. Hun schoolprestaties zijn vaak minder.

Taak

De onderzoekers pleiten ervoor dat Bureau Jeugdzorg een centrale taak krijgt als een moeder gedetineerd raakt. De moeder wil graag weten waar de kinderen zijn, hoe het met hen gaat en wie er voor hen kan zorgen. Ook de uitwisseling van informatie tussen alle betrokkenen, zoals politie, reclassering en de Dienst Justitiële Inrichtingen, moet beter.

In wet- en regelgeving staan geen specifieke dingen over het contact tussen gedetineerde moeders en hun kinderen. In de praktijk hebben de inrichtingen daar wel extra aandacht voor. Zo zijn er kindermiddagen en bij een vrouwengevangenis is een logeerhuis voor moeder en kind. Al met al zijn de mogelijkheden voor contact echter te beperkt, aldus de onderzoekers.