UTRECHT - Het onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen of een lichamelijke of geestelijke handicap is onder de maat. Dat heeft de Inspectie van het Onderwijs dinsdag laten weten.

Inmiddels heeft zij de helft van alle scholen in het speciaal basisonderwijs onder intensief toezicht geplaatst. Normaal gesproken bezoekt de inspectie scholen elke vier jaar. Instellingen die onder intensief toezicht staan, kunnen haar elke twee jaar tot elk half jaar over de vloer krijgen.

Niveau

In het speciaal basisonderwijs halen veel leerlingen een niveau dat gelijk staat aan de kennis en vaardigheden van scholieren in groep 5 van het reguliere basisonderwijs. Eigenlijk zouden zij het niveau van groep 8 moeten kunnen halen. "Te veel scholen voor het speciaal basisonderwijs halen niet uit de leerling wat erin zit", aldus de inspectie.

De inspectiedienst vindt het onder andere een probleem dat veel leraren de vorderingen van hun leerlingen onvoldoende analyseren. Nederland telt ongeveer 330 scholen voor het speciaal basisonderwijs. Het aantal leerlingen met een gedragsstoornis of een psychiatrisch probleem neemt al jaren gestaag toe.

Zeer behoorlijk

De reguliere basisscholen doen het volgens de onderwijsinspectie een stuk beter. Het noemt hun kwaliteit "zeer behoorlijk". Wel stelt de inspectie dat een op de vier leerlingen aan het einde van de basisschool niet vlot kan lezen. De leerlingen blijken in vergelijking met andere landen echter goed in rekenen.