LOS ANGELES - Het Leger des Heils en Greenpeace USA hebben een weinig verheffend, maandenlang juridisch gevecht geleverd om de nalatenschap van Hector Guy Di Stefano. De volstrekt onbekende, onopvallend en sober levende Di Stefano liet afgelopen zomer 264 miljoen dollar na, die gelijkelijk verdeeld moesten worden over acht goede doelen.

Het Leger des Heils spande onmiddellijk nadat het op de hoogte was gesteld van de gulle gift een proces aan om te voorkomen dat Greenpeace eveneens een deel zou krijgen van de nalatenschap. Zeven maanden leefden de weldoeners op voet van oorlog met elkaar, totdat ze vorige week de zaak in der minne schikten, aldus The Los Angeles Times van maandag.

International

Volgens het heilsleger had Di Stefano zijn geld willen geven aan Greenpeace International en dat bestond niet langer. De organisatie ging voor het overlijden van de teruggetrokken weldoener op in Greenpeace Fund. De nieuwe organisatie kon derhalve geen aanspraak maken op het erfdeel dat volgens het Leger verdeeld moest worden over de andere zeven goede doelen.

Di Stefano liet de begunstigden van tevoren niet weten dat hij zijn geld naliet aan de organisaties. Het was de grootste gift die Greenpeace tot nog toe kreeg en is meer dan twee keer zo groot als de jaarlijkse begroting van de milieuorganisatie. "Nu kunnen we doorgaan en ons werpen in de grote ecologische gevechten van onze tijd", aldus de baas van Greenpeace USA.

De milieuorganisatie zou naar verluidt genoegen hebben genomen met 27 miljoen in plaats van de oorspronkelijk 33 miljoen. Andere begunstigden zijn onder meer het Wereldnatuurfonds.