DEN HAAG - De politie heeft zich niet altijd gehouden aan de regels voor veiligheidsonderzoeken die ze uitvoerde namens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Dat blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek van de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Bij een veiligheidsonderzoek voor een vertrouwensfunctie bij de politie of de Dienst Koninklijk Huis wordt zowel de betrokkene als de partner nagetrokken in enkele registers van de politie.

Hun gegevens en die van een 'bredere kring rondom betrokkene' worden ook vergeleken met justitieregisters. In de praktijk blijkt dat de laatste groep soms echter ook wordt nagetrokken in de politiedossiers.

Handboek

Volgens de commissie is dat in strijd met het interne handboek van de AIVD en niet in overeenstemming met de bedoeling van de wet. Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) heeft de Tweede Kamer beloofd dat de gewraakte praktijk in overeenstemming wordt gebracht met de instructies van de AIVD.

Punten

In 2006 zijn door of onder mandaat van de AIVD ruim 45.000 veiligheidsonderzoeken voor een vertrouwensfunctie bij de rijksoverheid, defensieorderbedrijven, burgerluchtvaart, politie of het Koninklijk Huis verricht. Gelet op die omvang is Ter Horst tevreden dat de commissie "slechts enkele kleine verbeterpunten" signaleert.

Wie een vertrouwensfunctie heeft, kan de nationale veiligheid schaden. Uit het veiligheidsonderzoek moet daarom blijken of iemand in aanmerking komt voor een verklaring van geen bezwaar. Een besluit hierover moet binnen acht weken worden genomen. De AIVD haalt die termijn in veel gevallen nog altijd niet. Regelmatig volgt het besluit zelfs maanden later dan de wettelijke termijn.

Korter

De commissie heeft echter begrip voor sommige overschrijdingen. In voorkomende gevallen zou een strikt aanhouden van de termijn de zorgvuldige uitvoering van het veiligheidsonderzoek in de weg kunnen staan, stelt de commissie. Ze onderschrijft de keuze om in dergelijke gevallen voorrang te verlenen aan het belang van de nationale veiligheid.

Ter Horst is blij met die opstelling van de commissie, maar zal er ook op toezien dat de AIVD ervoor zorgt dat de behandeltermijnen van de veiligheidsonderzoeken korter worden.