BAGDAD/WASHINGTON/BERLIJN - Het Frans-Duitse vredesplan voor Irak heeft gemengde reacties opgeroepen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Ivanov sprak zijn steun uit voor het plan. De Amerikaanse president Bush zei zondag "dat het spel uit was", kort nadat de hoofden van de wapeninspecteurs hadden gesteld dat in de samenwerking met Irak vooruitgang wordt geboekt.

De Duitse minister van Defensie Peter Struck bevestigde zondag een bericht in een uitgave van het blad Der Spiegel dat er een Frans-Duits plan bestaat om een mogelijke oorlog in Irak te voorkomen. Struck zei dat Berlijn en Parijs de voorstellen op 14 februari voorleggen aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

De minister zei dat het plan onder meer voorziet in een internationale VN-vredesmacht die de wapeninspecteurs moet bijstaan. Volgens Der Spiegel is het tevens de bedoeling het aantal inspecteurs in Irak te verdrievoudigen. Ook zouden striktere regels opgesteld moeten worden voor de export naar Irak en zou een internationale overeenkomst gesloten moeten worden met de buurlanden van Irak om het smokkelen van olie tegen te gaan.

Geen geheim

Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zei zondag dat er geen geheim Duits-Frans plan voor de ontwapening van Irak bestaat. Volgens de zegsman staat Frankrijk gewoon achter de uitspraken van minister van Buitenlandse Zaken De Villepin van woensdag over de uitbreiding van het aantal inspecteurs in Irak. De Franse minister van Defensie Michelle Alliot-Marie bevestigde die lezing.

De Russische president Poetin sprak zondagavond met de Duitse bondskanselier Schröder over het plan. Poetin stelde dat er op dit moment geen basis is voor het gebruik van geweld tegen Irak. Een eenzijdig optreden van de Verenigde Staten zou volgens hem een 'grote vergissing' zijn, aldus Poetin.

Schröder zei dat Poetin en hij het erover eens zijn dat de wapeninspecties in Irak door moeten gaan en dat het 'systeem van controles en sancties moet worden verbeterd'. Er moet volgens Berlijn en Moskou een vreedzame oplossing van de crisis rond Irak komen op basis van resolutie 1441 van de Veiligheidsraad, zei Schröder. Irak moet volledig meewerken aan de inspecties.

Poetin wil nauw samenwerken

Poetin zei dat Rusland in de Veiligheidsraad nauw zal samenwerken met Duitsland en Frankrijk. Volgens hem is Rusland het vrijwel geheel eens met Frankrijk, Duitsland en China. Poetin bezoekt maandag Parijs.

De Amerikaanse minister Powell van Buitenlandse Zaken liet zondag weten dat het sturen van meer wapeninspecteurs geen oplossing is voor de problemen met Irak. "Meer inspecteurs zijn geen antwoord en wat Frankrijk en Duitsland moeten doen is (resolutie) 1441 nog eens lezen", aldus Powell voor de nieuwszender Fox News.

"Het gebrek aan medewerking van Irak en de valse verklaring, alle andere acties die ze wel en niet hebben ondernomen sinds de resolutie is aangenomen... Dat alles heeft de weg bereid voor een nieuwe zitting van de VN om te bepalen of ernstige consequenties deze keer gepast zijn."

Nederland is met de Verenigde Staten geen voorstander van uitbreiding van de wapeninspecteurs. Volgens minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken gaat het om de bereidwilligheid van Saddam Hussein om mee te werken.

De directeur van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA, Mohammed el-Baradei, zei zondag op een persconferentie in Bagdad dat de bereidheid van Irak om beter mee te werken er op dit moment lijkt te zijn. El-Baradei en hoofd Hans Blix van de wapeninspecteurs rondden zondag in Bagdad hun overleg met Iraakse overheidsfunctionarissen af. De resultaten daarvan komen in een rapport dat zij vrijdag aan de VN-Veiligheidsraad presenteren. Blix zei dat Irak na de gesprekken van het weekeinde de huidige problemen serieuzer lijkt te nemen. Het land heeft de VN documenten gegeven over antrax, het zeer gevaarlijke VX-zenuwgas en over ballistische raketten. De Irakezen hebben volgens Blix bovendien toegezegd een commissie te zullen vormen die naar andere documenten over verboden wapens gaat zoeken.

De Amerikaanse president Bush zei dat hij niet onder de indruk is van wat Blix en Mohammed el-Baradei in Bagdad hebben bereikt. "Het spel is uit. Het moment van waarheid is gekomen voor de Verenigde Naties."