ROTTERDAM - De overheid stuurt burgers nu al formulieren waarop het nieuwe Burger Service Nummer vermeld staat, terwijl het wetsvoorstel voor de invoering daarvan nog bij de Eerste Kamer in behandeling is.

Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken speelt daarmee "hoog spel", omdat het twijfelachtig is of die formulieren wel rechtsgeldig zijn.

Grondslag

VVD-senator Uri Rosenthal zei dat zaterdag tijdens een VVD-congres in Rotterdam. Volgens hem heeft het Burger Service Nummer nog geen wettelijke grondslag.

De VVD-senatoren willen opheldering van Ter Horst. Als die niet snel komt, overwegen zij haar in een interpellatiedebat ter verantwoording te roepen. Dergelijke debatten komen in de Eerste Kamer niet vaak voor.