MUNCHEN - De Duitse minister van Defensie heeft zondagtoegegeven dat er een Frans-Duits plan bestaat om een mogelijkeoorlog in Irak te voorkomen. Berlijn en Parijs zullen devoorstellen overbrengen aan de Veiligheidsraad van de VerenigdeNaties, aldus Peter Struck.

"We hopen op een warm onthaal in de Veiligheidsraad op 14februari", zei de bewindsman tegen de Duitse zender Phoenix. Deminister bevestigde dat het plan onder meer een internationaleVN-vredesmacht behelst die de wapeninspecteurs moet bijstaan.Drijvende krachten achter het plan zouden de DuitseBondskanselier Schröder en de Franse president Chirac zijn. Volgensdiplomatieke bronnen zullen die twee zondag nog overleg voeren. Opde vraag van Phoenix of Duitsland bereid is troepen te leveren vooreen dergelijke vredesmacht antwoordde Struck: "we kunnen daar zeerwel aan deelnemen".

Bondskanselier Schröder treft zondag in Berlijn de Russischepresident Poetin en zal het Frans-Duitse plan met hem bespreken.Frankrijk en Rusland zijn permanent lid van de Veiligheidsraad.Duitsland is geen permament lid en heeft dus ook geen vetorechtmaar bekleedt momenteel wel het voorzitterschap van de raad.

Rusland zal het Duits-Franse plan voor deontwapening van Irak steunen als het wordt ingediend bij deVeiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat verklaarde deRussische minister van Defensie Ivanov zondag.