DUBAI/MEKKA - In de geboortestad Mekka van de profeet Mohammed in Saudi Arabië zijn zondag de rituelen begonnen van de jaarlijkse bedevaart voor moslims. Ruim twee miljoen mensen uit meer dan 170 landen hebben zich in de stad verzameld.

Mannen en vrouwen begonnen met gebeden en rituelen in de grote moskee in Mekka en begaven zich vervolgens naar de tentenstad Mina, ongeveer 5 kilometer buiten de stad. Daar brengen ze de nacht door in gebed. Maandag moet de climax van de bedevaart plaatshebben als de gelovigen de berg Arafat beklimmen waar Mohammed volgens de overlevering zijn laatste preek heeft gehouden.

De pelgrims vervolgen hun bedevaart door in de vallei van Muzdalifa stenen te verzamelen. Daarmee bekogelen ze drie pilaren in de tentenstad Mina die symbool staan voor de verleidingen van de duivel. Het offerfeest vormt de afsluiting van de jaarlijkse bedevaart.