ZUTPHEN - D66-leider Boris Dittrich vindt dat zijn partij hetverlies bij de Tweede-Kamerverkiezingen deels aan zichzelf tewijten heeft. "We stonden er de laatste jaren te weinig. We wistenmensen onvoldoende te bereiken. We zijn er niet in geslaagd onzeboodschap zo te brengen dat we meer stemmen kregen", zei Dittrichzaterdag tijdens een partijcongres in Zutphen.

D66 ging bij de laatste verkiezingen van zeven naar zes zetels.Het was de derde nederlaag op rij van de partij die vijf jaargeleden nog over 24 Kamerzetels beschikte.Volgens Dittrich was het laatste verlies overigens ook te wijtenaan externe omstandigheden. Zo is D66 "buiten spel gezet" door deomroepen, die de partij niet uitnodigden voorlijsttrekkersdebatten. Ook de electorale 'ratrace' tussen CDA enPvdA ging ten koste van de kleine partijen als D66.Dittrich, die daags na de verkiezingen Thom de Graaf verving alsfractievoorzitter, laat de moed echter niet zakken. Hij is ervanovertuigd dat D66 in beginsel goed is voor "een zetel ofvijftien".

D66 wil verloren terrein terugwinnen

De partij wil het verloren terrein terugwinnen door de nadruk teblijven leggen op bestuurlijke vernieuwing (de gekozenminister-president), versterking van de kenniseconomie, natuur enmilieu en het Europees beleid. Wat dat laatste betreft pleitteDittrich ervoor om besluiten over het EU- buitenlandbeleid nietlanger unaniem te laten nemen, zodat niet één enkel landbeslissingen kan blokkeren.

Borst tot erelid benoemd

Dittrich maakte verder nogmaals duidelijk dat D66 niet zalaanschuiven bij een eventuele coalitie van CDA en VVD, mochten debesprekingen tussen CDA en PvdA stuklopen. Een uitnodiging van hetCDA om na de verkiezingen "koffie te komen drinken" heeft hijafgeslagen.

Aan natrappen werd tijdens het D66-congres niet gedaan. ZowelDittrich als partijvoorzitter Pechtold onderstreepte dat De Graafgeen schuld heeft aan de electorale neergang van de partij. Hetcongres beloonde de voormalige partijleider met een langdurigapplaus. De Graafs voorganger Els Borst, in 1998 als lijsttrekkergoed voor het verlies van tien zetels, werd zaterdag tot erelidbenoemd.