TOKIO - Een in Japan opgedoken schilderij van Vincent vanGogh is zaterdag geveild voor ruim een half miljoen euro. Op hetschilderij staat een boerin en het werk was aanvankelijk niet alseen Van Gogh herkend. Het veilinghuis raamde de waarde van hetongesigneerde schilderijtje eerst op nog geen 90 euro.

Toch werden veilingmedewerkers achterdochtig en stuurden eenfoto naar het Van Goghmuseum in Amsterdam. Vervolgens ging hetschilderij zelf naar de deskundigen van het museum. Die blekenervan overtuigd dat het om een Van Gogh ging, vermoedelijk één diewerd geschilderd tussen november 1884 en mei 1885. Ondeskundigerestauraties van het werk hebben in de loop der tijd wel schadeaangericht.