ALMERE - Het onderzoek van de politie naar de dubbele moordvrijdagochtend op een samenwonend stel uit Almere (27 en 24 jaar)heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd. De politie heeftachttien rechercheurs op de zaak gezet. Buurtbewoners hebbengeschokt gereageerd op de moorden.

Het Almeerse stel werd vrijdagmorgen rond 7.30 uur dood in dewoning gevonden door de moeder van de vrouw, die op haarkleinkinderen zou passen. De twee meisjes waren ongedeerd. De-jarige moeder is eerder getrouwd en heeft in die relatie eendochtertje (nu zeven jaar) gekregen. Over haar ex-man is weinigbekend in de buurt. Haar huidige partner (24) is de vader van deacht maanden oude baby.

Veel tips

De politie wil niet reageren of het motief voor de tweevoudigemoord moet worden gezocht in de relatiesfeer. "We houden allemogelijkheden open in het onderzoek", zegt een woordvoerster. Hetbuurtonderzoek heeft veel tips opgeleverd, maar onduidelijk is nogof de gouden er tussen zit.

Schreeuwen

Het stel woonde sinds november 1999 in de Johannes Vermeerstraatin Almere Stad. De buurt zegt geschokt te zijn door het misdrijf inhun straat. Een buurvrouw verklaart dat zij de bewuste ochtend devrouw heeft horen schreeuwen vanuit de woning. Ook meldt zij dat zegeen schoten heeft gehoord. De politie wil in het kader van hetonderzoek niet naar buiten brengen hoe het stel is vermoord.Aan de hand van technisch bewijs kan in elk geval wel wordenuitgesloten dat het hier gaat om de combinatie van moord enzelfmoord door een van beiden. Hoe de dader het huis isbinnengekomen, blijft onduidelijk. De voordeur toont uiterlijk geensporen van braak, maar de politie wil hier verder niet op ingaan.

Slachtofferhulp

De twee kinderen zijn ondergebracht bij een gezin in een veiligeomgeving, aldus de politie. Ze verblijven op dit moment bij familieof bij een ander gezin. Beide meisjes zijn opgevangen door deStichting Slachtofferhulp en de oudste is zaterdag op specialewijze door rechercheurs verhoord. De politie verwacht mediovolgende week met meer nieuws naar buiten te komen.