PRISTINA - De speciale gezant van de Verenigde Naties voor Kosovo, de Fin Martti Ahtisaari, heeft de Nederlandse diplomaat Peter Feith aangeprezen als gouverneur voor Kosovo.

Feiths naam is eerder genoemd, maar donderdag zei Ahtisaari volgens de Kosovaarse krant Zeri zelf dat Feith "de ideale persoon" is om Kosovo na de onafhankelijkheid enige tijd te besturen.

Feith is onder meer betrokken geweest bij vredesprocessen tussen Albanezen en Serviërs in Servië en in Macedonië, alsmede het vredesproces in Atjeh (Indonesië).

De regering in Belgrado werd in 1999 door zware bombardementen van de NAVO gedwongen de Servische provincie Kosovo en Metohija vrijwel te ontruimen. De NAVO steunde een guerrillabeweging die stelde op te komen voor de plaatselijke meerderheid van Albanezen.

Onafhankelijk

Kosovo staat sindsdien onder VN-bestuur en moet volgens Ahtisaari's plannen onafhankelijk worden. Maar dat moet in eerste instantie onder toezicht van buitenlandse mogendheden. De toezichthouder namens die mogendheden is dan een soort gouverneur. Ahtisaari's plan heeft de steun van westerse mogendheden maar Servië, gesteund door Rusland, bestrijdt de gedwongen afscheiding van Kosovo nog steeds fel.

Desondanks hopen westerse mogendheden op basis van Ahtisaari's plannen deze of komende maand een resolutie door de Veiligheidsraad te loodsen waarmee Kosovo zich kan afsplitsen van Servië.

ICR

Het land zou dan onder toezicht blijven staan van een oppermachtige proconsul die Civiel Internationaal Vertegenwoordiger (ICR) wordt genoemd. Hij heeft politie en justitie direct onder zich en kan onder meer zijn veto uitspreken over wetgeving. Hij kan ook functionarissen ontslaan. Dit gouverneurschap is gebaseerd op dat van Bosnië-Herzegovina, waar een machtige internationale gezant het laatste woord heeft.