AMSTERDAM - Maurice de Hond mag geen getuigen horen in het smaadproces dat tegen hem loopt. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald.

De Hond had verzocht om acht getuigen, onder wie de veelbesproken klusjesman. Aan de hand van de verhoren had De Hond willen aantonen dat er volstrekt onvoldoende onderzoek is gedaan naar het alibi van de klusjesman.

Volgens De Hond is de klusjesman, M. de J., de werkelijke dader in de Deventer moordzaak. In die zaak is fiscaal-jurist Ernest Louwes veroordeeld. Ten onrechte, volgens de stelige overtuiging van De Hond.

Hij wees De J. maandenlang publiekelijk aan als de dader en diens vriendin als medeplichtige. Het tweetal deed aangifte wegens smaad tegen De Hond, hetgeen resulteerde in het huidige proces.

Beschuldigingen

De Hond en zijn raadsman Peter Plasman voerden tijdens een eerste zitting in de smaadzaak aan dat De Hond zijn beschuldigingen aan het adres van de klusjesman heeft gedaan "in het algemeen belang", waardoor er geen sprake zou zijn van smaad. De rechtbank heeft die redenering verworpen.

Advocaat Plasman reageerde teleurgesteld op de beslissing van de rechtbank. "Er waren natuurlijk twee heel speciale getuigen bij: de klusjesman en zijn vriendin.

Dit was de kans, voor het eerst, om hen zelf onder ede te vragen hoe het met dat alibi zit. Het valt me tegen dat we die mogelijkheid niet krijgen."

Volgens Plasman heeft de rechtbank "een tamelijk ingrijpende beslissing" genomen, die de strafzaak tegen De Hond nogal uitkleedt. "Wat overblijft, lijkt de vraag hoeveel straf De Hond krijgt. Dit geeft niet veel hoop."

Website

De Hond zelf plaatste donderdagmiddag onmiddellijk een reactie op zijn website. Hij ziet de negatieve beslissing van de rechtbank als onderdeel van een patroon, waarin magistraten figureren die de waarheid liever onder tafel houden.

Ook zijn eigen rechters blijken niet echt in de waarheid geïnteresseerd, schrijft De Hond.

Twee weken geleden veroordeelde de civiele rechter De Hond tot betaling van ruim 100.000 euro schadevergoeding van de klusjesman en diens vriendin. De Hond heeft tegen dat vonnis beroep aangetekend. De smaadzaak zal op 8 november inhoudelijk worden behandeld.