DEN HAAG - De mogelijkheid van palliatieve sedatie, een manier om terminale patiënten met slaapmiddelen te laten sterven, is geen reden om mensen euthanasie te weigeren. Staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid zei dat donderdag bij de presentatie van cijfers over euthanasie.

Het aantal gevallen van euthanasie is sinds 2001 gedaald, terwijl palliatieve sedatie steeds vaker voorkomt.

Silent euthanasia

Palliatieve sedatie wordt ook wel 'silent euthanasia' genoemd. Met name christelijke organisaties zijn er voorstander van.

Uit de evaluatie die donderdag werd gepresenteerd, blijkt dat de controle op euthanasie goed werkt. Artsen melden veel vaker dan vroeger wanneer ze euthanasie hebben toegepast. Ze houden zich ook goed aan de voorschriften.