ANKARA - Het Turkse parlement heeft donderdag in een nieuwe stemronde overtuigend ingestemd met een grondwetswijzing die presidentsverkiezingen mogelijk maakt.

Een twee derde meerderheid is vereist voor de wijziging van de grondwet. De kans dat de seculiere president Ahmet Necdet Sezer zijn veto over de voorstellen uitspreekt, wordt groot geacht.

De verandering, die stelt dat het staatshoofd door het volk wordt gekozen in twee stemrondes, maakt deel uit van een heel pakket grondwetswijzigingen waarover de parlementariërs nog moeten stemmen.

Daarna gaat het naar de president. Die heeft al gezinspeeld op zijn veto. Sezer is een fel tegenstander van de gematigd islamitische regeringspartij AK.

De president wordt tot nu toe gekozen door de volksvertegenwoordiging, maar dat leidde dit jaar tot grote politieke spanningen en het terugtreden van de enige kandidaat en huidig minister van Buitenlandse Zaken Abdullah Gül.

Een deel van de bevolking en de strijdkrachten vrezen dat Gül als president zal toestaan dat de islam een grotere rol gaat spelen.

In totaal stemden 370 parlementariërs voor het amendement in het 550 zetels tellend parlement. Er was een tegenstemmer.

De regerende AK-partij bezet 351 zetels, maar had zich verzekerd van de steun van een kleine oppositiepartij en stelde zodoende een tweederdemeerderheid veilig. Daardoor is een referendum over de wijzigingen niet nodig.

Volgens de plannen wordt de president in de toekomst om de vijf jaar gekozen. Dat is nu nog elke zeven jaar. Parlementsverkiezingen zullen om de vier jaar worden gehouden in plaats van de huidige vijf.

Uit een recente opiniepeiling kwam naar voren dat 70 procent van de ondervraagden voorstander is van een door het volk gekozen president.

President Sezer heeft vijftien dagen om het pakket te evalueren. De verwachting is dat hij de maatregelen zal vetoën. Ook kan de seculiere Sezer ze terugsturen naar het parlement. Voorts heeft hij de macht om een referendum uit te schrijven over de voorstellen.