DEN HAAG - Het CDA is er niet op tegen als op den duur de vingerafdrukken van alle Nederlanders worden opgeslagen in een databank voor de politie.

Tweede-Kamerlid Wijn (CDA) heeft dat dinsdag gezegd. Hij brengt dit dinsdag naar voren in een Kamerdebat over de vraag of de vingerafdrukken van asielzoekers mogen worden opgeslagen voor politieonderzoek. Juridisch mag dit laatste niet en de PvdA wil er een einde aan maken, maar het CDA ziet in praktijk wel voordelen. De politie lost namelijk meer delicten op.

Wijn vindt de opslag van vingerafdrukken nauwelijks een inbreuk op de privacy. "De afdruk zegt immers niets over iemands medische of financiële situatie of iemands gedrag", stelt Wijn.

/NIEUWSVingerafdrukken asielzoekers beschermd