DEN HAAG - Van alle 3200 politiemensen in het korpsHaaglanden hebben vijfhonderd agenten begin dit jaar hundienstpistool moeten inleveren. Dat komt omdat zij niet zijngeslaagd voor de jaarlijkse schiettest of die niet hebben afgelegd.Dat meldde de Haagsche Courant zaterdag. De woordvoerder van deHaagse politie wilde zaterdagochtend niet reageren op het bericht.

De betrokken agenten moeten nu werk gaan doen waarbij de kans ophet gebruik van een wapen minimaal is. Het gaat dan om politietakenals bureauwerk en wijkzorg. De wapenloze agenten gaan de test welover doen, net zo lang totdat ze wel slagen.In zijn algemeenheid lopen politieagenten in de toekomst de kansom alle wapens in te leveren als ze niet slagen voor de zogeheten'toets geweldsbeheersing'. Degenen die de test niet doorstaan,moeten naast het dienstpistool ook hun busje pepperspray enhandboeien inleveren.

Volgens de Raad van Hoofdcommissarissen hoeft het hoge aantalgezakte agenten geen invloed te hebben op de sterkte van destraatsurveillances. "Het blijkt vaak dat vooral personeel datkantoordiensten draait, zoals computermensen, nogal slordig zijnmet het bijhouden van de schietvaardigheid", aldus woordvoerder C.den Bakker. "Dat is geen excuus want iedereen moet dit bijhoudenmaar het brengt wel een nuance in de cijfers aan."

Volgens Den Bakker doet het Ministerie van Binnenlandse Zakenonderzoek naar de landelijke slagingspercentages van deschiettesten. De uitkomsten daarvan worden binnenkortbekendgemaakt.