AMSTERDAM - Een groot deel van de cellen voor veelplegers staat leeg. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie. Van de beschikbare 874 plaatsen voor draaideurcriminelen worden er 341 niet bezet.

In 2004 voerde Justitie de zogeheten ISD-maatregel in. Door deze maatregel kunnen de zwaarste draaideurcriminelen voor twee jaar worden geplaatst in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD). Daar worden ze gedwongen behandelprogramma's te volgen om zo hun gedrag te veranderen.

Onbekendheid

Volgens een woordvoerder van Justitie ligt de leegstand van de cellen vooral aan de onbekendheid van de maatregel bij rechters.

"Stel dat iemand tijdens zijn laatste veroordeling opgepakt is voor winkeldiefstal, dan is twee jaar detentie in de ogen van de rechter vaak te lang. Terwijl deze dader wel degelijk in aanmerking komt voor ISD. We proberen de rechterlijke macht nu duidelijk te maken dat de maatregel juist wel een goede straf is."

Evalueren

Justitie ziet wel een stijgende lijn in het aantal veelplegers dat een ISD-straf krijgt opgelegd. "We zitten nu op een bezetting van zestig procent van de cellen. Vorig jaar was dat nog de helft. In 2008 evalueren we het systeem en bekijken we of we ermee doorgaan of niet."

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming deed eerder onderzoek naar de ISD-maatregel en concludeerde dat deze niet goed werkt. Zo zou het gedrag van de criminelen in dergelijke inrichtingen bijna niet veranderen en zijn de behandelprogramma's volgens de raad niet motiverend.

Drugsverslaafden

De groep veelplegers bestaat voor een groot deel uit drugsverslaafden die keer op keer de fout ingaan. Ze maken zich schuldig aan relatief kleine vergrijpen, zoals winkeldiefstallen en berovingen.

Nederland kent ongeveer zesduidend veelplegers. De Partij voor de Vrijheid heeft inmiddels vragen over de leegstand van de cellen gesteld aan minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA).