DEN HAAG - Artsen kiezen er steeds vaker voor om patiënten te laten inslapen met een slaapmiddel (palliatieve sedatie) in plaats van het toepassen van euthanasie. Deze handeling valt niet onder de meldplicht euthanasie. Het aantal gemelde euthanasiegevallen is hierdoor afgenomen.

Dat blijkt uit een evaluatie van de euthanasiewet die donderdag wordt aangeboden aan staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid).

Haar woordvoerder bevestigde de cijfers die het tv-programma EenVandaag woensdag al publiceerde. In 2005 overleden 2300 mensen door euthanasie, een daling van ruim een derde vergeleken met de 3500 meldingen van 2001. Palliatieve sedatie werd juist meer toegepast bij patiënten: het aantal gevallen steeg met 11 procent van 8500 naar 9600.

Ook de hulp die een arts biedt bij zelfdoding valt onder de euthanasiewet. Dit nam ook af, van driehonderd in 2001 tot honderd in 2005. Ook waren er veel minder mensen die artsen verzochten om euthanasie of hulp bij zelfdoding: dit aantal daalde van 9700 naar 8400.

Uitzichtloos

Sinds 1 april 2002 gelden de huidige regels voor euthanasie. De patiënt moet uitzichtloos en ondraaglijk lijden, moet weloverwogen vragen hier een einde aan te maken, er moet geen ander oplossing meer zijn en er moet ook nog een andere arts worden geraadpleegd.

De arts moet euthanasie melden bij een regionale toetsingscommissie, die bekijkt of aan alle voorwaarden is voldaan. Uit de evaluatie blijkt dat steeds meer artsen zich ook houden aan deze meldingsplicht: in 2005 deed 80 procent dat, vier jaar eerder nog slechts 54 procent.

Geen alternatief

Volgens kamerlid Esme Wiegman van de ChristenUnie is palliatieve sedatie geen alternatief voor euthanasie, omdat het een medische handeling betreft die gericht is op het draaglijk maken van het lijden. "Ik denk niet dat medici kiezen voor de makkelijkste weg als ze palliatieve sedatie toepassen. Wel is het lastig voor hen om over te gaan tot het actief beëindigen van een leven. Hun handelen is gericht op genezing’" aldus Wiegman woensdag in EénVandaag.