DEN HAAG - CDA en PvdA zullen voorlopig geen knopen doorhakken. Onder leiding van de informateurs Donner en Leijnse gaan de onderhandelaars Balkenende (CDA) en Bos (PvdA) de komende weken eerst op zoek naar overeenkomsten, om daarna de harde noten over de grootste geschilpunten te kraken.

Bronnen rond de informateurs spreken van een zogenoemde "cirkelbenadering''. Balkenende en Bos willen het eerst eens worden over een 'missie' van het nieuwe kabinet en de manier waarop de grote problemen moeten worden opgelost. Daarna moeten ze keiharde afspraken gaan maken op financieel-economisch gebied en over onderwijs, zorg en veiligheid.

Hete hangijzers

"Op dit moment zijn we alleen nog maar informatie aan het verzamelen'', legde CDA-vice-fractievoorzitter Verhagen vrijdag uit. Volgens hem wordt pas in de volgende fase beleid geformuleerd. Op het Binnenhof wordt er rekening mee gehouden dat CDA en PvdA de hete hangijzers doorschuiven tot na de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 11 maart.

Directeur Don van het Centraal Planbureau en president Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) lichtten vrijdag op uitnodiging van de informateurs de financieel-economische problemen toe. Verhagen werd bij afwezigheid van CDA-leider Balkenende gesecondeerd door CDA-staatssecretaris Wijn (Economische Zaken), terwijl Bos zijn financieel specialist Crone meenam.

Bekend nieuws

Wellink en Don bevestigden wat CDA en PvdA al wisten: de economie zit in het slop en het nieuwe kabinet moet daarom forse ingrepen doen. Volgens Bos kwamen de 'rekenmeesters' niet met nieuwe tegenvallers, maar is er nog wel een aantal onzekerheden. Verhagen verwees onder meer naar de dreigende oorlog in Irak.

Tien miljard

Naar verluidt zouden Wellink en Don hebben aangegeven dat er minimaal bezuinigingen van 10 miljard euro noodzakelijk zijn om de staatskas op orde te brengen. Topambtenaren kwamen eerder op een bedrag van 14,5 miljard om in 2007 een begrotingstekort te vermijden. Wellink en Don zouden hebben aangedrongen op een solide begrotingsbeleid, maar tegelijkertijd de noodzaak van investeringen in verbetering van de economie hebben bepleit.

Vakbonden

Maandag spreken Donner en Leijnse zonder de onderhandelaars Bos en Balkenende met vertegenwoordigers van de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De Waal (FNV), Terpstra (CNV) en Verhoeven (Unie MHP) zullen eerst hun visie op de sociaal-economische problemen geven, gevolgd door de werkgeversvoormannen Schraven (VNO-NCW), De Boer (MKB-Nederland) en Doornbos (LTO Nederland). Ook voorzitter Wijffels van de Sociaal-economische Raad (SER) en voorzitter Van Zijl van de Raad voor Werk en Inkomen schuiven aan bij Donner en Leijnse.

In een later stadium zullen mogelijk ook Balkenende en Bos nog gaan overleggen met vakbonden en werkgeversorganisaties. Zowel CDA als PvdA willen met de sociale partners een langjarig akkoord sluiten over beperkte stijging van de lonen. Zo verwachten ze enkele miljarden euro's te kunnen bezuinigen.