DEN HAAG - De Tweede Kamer is tegen een hogere leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol aan jongeren. PvdA-minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) wil deze verhogen van 16 naar 18 jaar, maar stuit op verzet van haar eigen partij, het CDA, VVD en GroenLinks.

De vier partijen vinden dat de bestaande leeftijdsgrens eerst beter moet worden gehandhaafd.

CDA-Kamerlid Ciska Joldersma meent dat de minister een te brede maatregel voorstelt om een kleine groep probleemjongeren aan te pakken. Zij bepleit een gerichte aanpak van jongeren die "gigantisch veel drinken" in combinatie met betere controle van de huidige leeftijdsgrens. "Die norm is nog steeds niet ingeburgerd."

Afspraken

Ook volgens de PvdA moeten de bestaande afspraken eerst goed worden nageleefd. "Het werkelijke probleem zijn de jongeren van onder de 16 die in korte tijd veel drinken", constateerde Kamerlid Lea Bouwmeester. "Je moet gewoon zorgen dat zij er niet aan kunnen komen."

Verbieden

Bouwmeester wil daarom het bezit van alcohol door jongeren onder de 16 jaar strafbaar stellen, als aanvulling op een plan om de aankoop te verbieden. Pas als dit soort maatregelen zijn ingevoerd, wil de PvdA-fractie kijken naar een hogere leeftijdsgrens. Ook D66 kan zich hierin vinden.

De ChristenUnie schaart zich wel achter een hogere leeftijdsgrens. "Het is een belangrijke maatregel om alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan", zei Kamerlid Joël Voordewind. Ook hij stelt dat daarnaast de controle op de alcoholverkoop moet worden verbeterd. "Er zijn nog steeds te weinig controleurs die toezien op naleving daarvan."

Controle

Het plan van Ter Horst om een betere controle mogelijk te maken door verkoop van drank in supermarkten te verbieden, kan evenmin op bijval rekenen. Het CDA noemt die maatregel te rigoureus en ook de ChristenUnie is niet enthousiast over het idee om alle lichte dranken uit de supermarkt te weren.

Minister Ab Klink (Volksgezondheid) komt later dit jaar nog met plannen om het drankgebruik door jongeren in te tomen.

Enquête

Driekwart van de Nederlanders (76 procent) is voorstander van een verbod op de verkoop van alcohol aan minderjarige jongeren in supermarkten, cafés en discotheken. Dat blijkt dinsdag uit een enquête van TNS NIPO in opdracht van het RTL Nieuws.

Bij de jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 19 jaar, ligt het percentage dat voor het voorstel is iets lager, namelijk op 71 procent.

Ongeveer 55 procent van de Nederlanders tegen het voorstel om het verkoop van alcohol in supermarkten te verbieden. In de categorie 34- tot 54-jarigen is zelfs 65 procent tegen het voorstel.