DEN HAAG - Bij de regiopolitie Gelderland-Midden zijn geen werknemers gediscrimineerd of racistisch bejegend. Wel had de korpsleiding zorgvuldiger en duidelijker moeten handelen om te voorkomen dat willekeur ontstond en er twijfel rees over gelijkheid van behandeling binnen het korps.

Dat stelt de Nationale ombudsman in het rapport Gelijke kansen bij het politiekorps Gelderland-Midden?, dat dinsdagmorgen is gepresenteerd.

Ombudsman Alex Brenninkmeijer stelde een onderzoek na klachten van twee Marokkaanse inspecteurs en een Turkse tolk over discriminatie. Ook de Commissie Gelijke Behandeling, die bij het onderzoek betrokken was, heeft geen aanwijzingen voor discriminatie gevonden.

Klacht

Voormalig inspecteur El Rahmani, die nu majoor bij de marechaussee is, diende volgens de ombudsman eerst een klacht wegens discriminatie in, maar wijzigde dat later in een klacht over gebrek aan integriteit en transparantie.

De ombudsman is het met El Rahmani eens, dat de korpsleiding bij hem op verschillende momenten verwachtingen over promoties heeft gewekt, die niet gehonoreerd zijn. Volgens de ombudsman speelde de etnische achtergrond van de Marokkaanse inspecteur daarbij echter geen rol, maar animositeit tussen leidinggevenden des te meer.

Een districtschef werd weggepromoveerd en de indruk is gewekt dat zijn protegé El Rahmani ook "even op zijn plaats gezet moest worden", aldus de ombudsman.

Promotie

Ook inspecteur Moshine Semlali, die nu bij de sociale recherche in Rotterdam werkt, is onbehoorlijk behandeld, maar beslist niet gediscrimineerd. De korpsleiding had hem duidelijker uit moeten leggen, waarom hij nog niet in aanmerking kwam voor een promotie op het moment dat hij zichzelf daar wel geschikt voor vond.

In de zaak van de Turkse tolk heeft het korps grotendeels wel zorgvuldig gehandeld, aldus de ombudsman.

Wilde verhalen

Over de cultuur binnen het regiokorps Gelderland-Midden doen al jaren wilde verhalen de ronde. In maart bleek uit een ander onderzoek dat er geen bewijzen zijn gevonden voor machtsmisbruik en intimidatie. De onderzoekers stelden toen dat dergelijke beschuldigingen in leven zijn gehouden door een heel klein groepje teleurgestelde medewerkers, die in de lokale krant ruim baan kregen.

Lekken

De ombudsman is eveneens "onaangenaam getroffen" door eenzijdige lekken naar de pers over het onderzoek. Bovendien geeft de ombudsman tijdelijk korpschef Jelle Kuiper een veeg uit de pan, omdat hij ongevraagd "onvoldoende zakelijke" verklaringen heeft ingeleverd.

"Hij schiep daarmee het risico van stemmingmakerij jegens de klagers. De informatie is terzijde gelegd", aldus de ombudsman.